گاز الكتروميكس مدلG50

طراحي بسيار زيبا
شبكه چدن
شعله پخش كن ساباف ايتاليا
استيل مقاوم در برابر گرما تا ٤٠٠ درجه حرارت
ترموكوبل دار
فندك دار
ولوم فلزي