كاز الكتروميكس مدل G10
طراحي بسيار زيبا
شبكه چدن
شعله پخش كن ساباف ايتاليا
شيشه مقاوم در برابر گرما
شيشه مقاوم در مقابل ضربه
ترموكوبل دار
فندك دار
ولوم فلزي