#كولرگازي بوش المان اينورتر2017
سردوگرم
موتورT3
گاز R410
برد اينورتر
بسيار كم مصرف%73
پانل com fort

دارای کیت اینورتر
دارای فیلتر گرد و غبار
دارای لوله و کابل
پرتاب باد چهار جهت


فيلترهاي فوق پيشرفته ضد ميكروب باكتري ،تصفيه كامل هوا
12000
18000
24000
30000
36000


قیمت: تماس بگیرید


#كولرگازي #بوش #المان #اينورتر2017
#سردوگرم
#موتورT3
#گاز #R410
#برد #اينورتر
بسيار كم #مصرف%73
#پانل #com fort
#فيلترهاي فوق #پيشرفته #ضد #ميكروب #باكتري ، #تصفيه كامل #هوا
#12000
#18000
#24000
#30000
#36000